חג פסח שמח וכשר

חברי ושותפיי     לדרך, מצווה לשמוח בחג ולשמח את בני ביתו "חייב אדם להיות שמח בימים טובים אלו, הוא ובניו ואשתו ובני בניו, וכל הנלו...
קרא עוד